Vrouwen hadden tot 1919 geen kiesrecht en konden zich pas vanaf 1917 verkiesbaar stellen. Je kunt je het nu in 2018 bijna niet meer voorstellen. Vrouwen als de socialiste Aletta Jacobs hebben daar voor gevochten. En daar mogen we op 8 maart op de internationale vrouwendag best bij stil staan.

Zelf ging ik als kind de politiek al volgen. Ik raakte zeer geïnspireerd door Haya van Someren-Downer en ik volgde haar op de voet. Ze werd in 1959 Kamerlid en viel meteen op, inhoudelijk maar ook met haar markante stem. Juffrouw Ten Broeke Hoekstra, Kamerlid ook voor de VVD, reed vaak op haar fiets door Den Haag en we zagen haar geregeld als mijn vader en ik de honden uitlieten. In Den Haag woonde ook Marga Klompé van de KVP, de eerste vrouwelijke minister. Maar het meest volgde ik dus Haya van Someren-Downer, ze heeft er echt toe hij gedragen, dat ik de politiek bewust ging volgen en zelf naderhand raadslid wilde worden in Voorschoten.

Politieke vrouwen in Voorschoten

Ook in Voorschoten zijn vrouwen al een hele tijd  politiek actief en gelukkig ook liberale vrouwen. Ik ben het gaan volgen vanaf najaar 1985 toen ik in Voorschoten kwam wonen. Zo was Toy van der Kloes jaren een sterk raadslid voor de VVD. Ze bleef ook nadat ze als raadslid was gestopt, nog heel lang betrokken bij de VVD Voorschoten en bij wat in ons dorp gebeurde. Daarna kwam de nog steeds in Voorschoten woonachtige Anna Jonk in de Raad. Wilma Verver werd de eerste vrouwelijke burgemeester en nu is Pauline Bouvy waarnemend burgemeester. De PvdA had met Mieke Breunesse de eerste vrouwelijke wethouder. Vanaf 2002 heb ik mij met veel plezier ingezet als raadslid voor onze gemeente. Later mocht ik als Kamerlid praten over belastingen en mijn best doen om draagvlak te krijgen voor het plan van innovatieve inwoners voor ondertunneling van de Rijnlandroute, toen duidelijk werd dat we die weg niet konden tegenhouden.Inge Nieuwenhuizen heeft zich als wethouder zeer ingezet om Voorschoten meer bedrijvigheid te geven en een gemeente te maken, waar het goed wonen is.

De toekomst

En nu hebben we als VVD ook weer goede vrouwen op de lijst. Odette Paauwe en ik zijn beiden lijstduwer. ik ben trots op Katrien van Meenen, nummer 3, politiek actief naast haar gewone werk en haar gezin en daarnaast op nummer 8, de jonge onderneemster en moeder, Martine Zoun. Zo blijven er liberale vrouwen, die er voor willen gaan om een mooi en financieel gezond Voorschoten te laten voortbestaan. Vrouwen zijn dus nodig in de politiek.

Helma Neppérus

Oud-raadslid en oud-Kamerlid voor de VVD

 
Back To Top