Commissielid Bart Lavrijsen is blij met de toename van het aantal elektrische laadpalen. Foto: VVD

Voorschoten - Sinds het voorjaar van 2017 werkt Voorschoten samen met andere gemeenten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van elektrische oplaadpalen voor auto’s door zo ook op lokaal niveau het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Sindsdien is het aantal geplaatste oplaadpalen in Voorschoten sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar de fractie van de VVD Voorschoten blij mee is.


Commissielid Bart Lavrijsen: “Onze fractie vraagt al meerdere jaren aandacht voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen in Voorschoten. Het bevorderen van elektrisch rijden zien wij als een concrete maatregel die de lokale overheid kan nemen om de CO 2 -uitstoot te verminderen en daarmee de luchtvervuiling terug te dringen. Maar om mensen te motiveren om elektrisch te rijden, is een goede infrastructuur noodzakelijk. Nu Voorschoten is aangesloten bij een regionale concessie, merken we hoeveel behoefte er aan oplaadpalen is. Het is een belangrijke stap naar schoner autorijden en verduurzaming van onze gemeente.”

In 2017 zijn in Voorschoten bijna 20 oplaadpalen geplaatst en op basis van het aantal aanvragen verwacht de gemeente in 2018 ongeveer hetzelfde aantal te plaatsen. Op www.voorschoten.nl/oplaadpalen kan men de voorwaarden en procedureaanvraag voor de plaatsing van oplaadpalen vinden. Om de aanvraag zo laagdrempelig te maken wil de VVD bekijken of de aanvraagprocedure nog eenvoudiger kan worden.

 
Back To Top