Voorschoten - De laatste dagen van 2017 zijn aangebroken en de jaarwisseling staat voor de deur. Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling maar helaas is het afsteken van vuurwerk niet zonder risico. De VVD-fractie maakt zich vooral zorgen over het illegale vuurwerk.

VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Het illegale vuurwerk dat Nederland wordt binnengesmokkeld wordt steeds zwaarder maar is ook zeer onbetrouwbaar. Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Vaak bevat illegaal vuurwerk te veel of te zwaar kruit. De enorme knal kan leiden tot blijvende gehoorschade. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden, verminken of zelfs kan doden. Volgens de politie wordt minimaal 26% van het ernstige vuurwerkletsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk en zelfgemaakte
vuurwerkbommen.”

In Voorschoten zijn instanties zoals de politie, de BOA’s en het jeugd- en jongerenwerk belast met de preventie en repressieve activiteiten rondom de vuurwerkperiode. Lavrijsen: “Onze politieambtenaren, BOA’s en jongerenwerkers zijn echte professionals die goed op hun taken zijn toegerust. Onze fractie rekent er dan ook op dat hun focus de komende dagen volledig ligt bij het voorkomen en aanpakken van vuurwerkoverlast.” Maar de eerste verantwoordelijkheid om verantwoord met vuurwerk om te gaan ligt bij de gebruiker zelf. Lavrijsen: “Koop alleen vuurwerk bij een officieel verkooppunt en volg altijd de instructies van het vuurwerk. Knutsel niet met vuurwerk en houd een beetje rekening met elkaar.”

De VVD-fractie gaat er vanuit dat de Voorschotenaren van de jaarwisseling samen een gezellig feest maken en wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018.

 

 
Back To Top