Voorschoten - (persbericht) Al langere tijd ervaren veel Voorschotenaren overlast van de geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de A4. Door de recente kap van duizenden bomen in recreatiegebied Vlietland, is de geluidshinder nog meer toegenomen. De overlast is inmiddels zo erg, dat voor veel mensen de maat vol is. Dit blijkt uit een recent uitgevoerde enquête onder bewoners van Voorschoten grenzend aan Vlietland.
 
VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “De VVD Voorschoten vraagt al langere tijd aandacht voor het aanpakken van deze geluidsoverlast, zeker ook na de recente bomenkap op Vlietland. De toegenomen overlast is duidelijk van negatieve invloed op het woongenot van veel Voorschotenaren, en dat is onacceptabel.” De VVD pleit samen met de omwonenden ervoor dat de beloofde geluidsschermen snel geplaatst worden, en ziet graag dat de provincie met het in ontvangst nemen van de enquête-uitslag duidelijkheid geeft over het hoe en wanneer.
 
Back To Top