Voorschoten - (ingezonden persbericht) Wat de VVD betreft moet alles op alles worden gezet om het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen. Toch is de partij tevreden over de tot nu toe behaalde successen.

Het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief van wethouder Inge Nieuwenhuizen, dat door de gemeenteraad van Voorschoten in juli 2015 is vastgesteld, blijkt een succes. In 2015 zijn 59 cliënten met een uitkering geplaatst en in de eerste helft van 2016 zijn al 48 personen met een uitkering geplaatst. Toch kent Voorschoten nog een flink bestand aan mensen met een uitkering. Dit heeft vooral te maken met de instroom van asielzoekers, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de eisen voor Wajong-uitkeringen. Ondanks deze instroom zijn de kosten niet gestegen en is er een besparing gerealiseerd van € 635.000.

De VVD is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt dat deze ontwikkeling zich doorzet. VVD-raadslid André in ‘t Veen: “ Wij moeten alles op alles zetten om te zorgen dat het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden gaat. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen waardoor niemand aan de kant blijft staan. Daarmee wordt voorkomen dat men in een isolement komt en men niet het gevoel krijgt buiten de maatschappij komt te staan. Dat is eerste prioriteit. Daarnaast is het natuurlijk zo dat minder uitkeringen een gunstig financieel effect heeft op de begroting van Voorschoten. Maar voorop staat de burger in Voorschoten, dat die deel kan nemen aan de maatschappij. ”

 
Back To Top