Voorschoten - (Ingezonden persbericht) De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2017. Fractievoorzitter Nanning Mol: 'De VVD is er trots op dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp is. Als zelfstandig dorp hebben we veel voor elkaar gekregen. We hebben ook weten te voorkomen dat de Rijnlandroute dwars door ons dorp zou worden aangelegd. Dat was nooit gelukt als we onderdeel van een grotere gemeente waren. Voorschoten mag nooit een slapende buitenwijk worden.'

'Maar onze uitdagingen zijn groot en de financiën beperkt. Als we Voorschoten een echt dorps dorp kunnen houden en onze voorzieningen ook voor onze kinderen betaalbaar kunnen houden, dan moeten we alle opties onderzoeken, waaronder ook een fusie met Wassenaar. We zijn zelf verantwoordelijk voor de beste toekomst voor ons dorp, we moeten ook zelf de regie houden.'

Aanpak file Lammenschansplein
De VVD pleitte verder voor een versnelde aanpak van de knelpunten rondom het Lammenschansplein. Mol: ”Veel Voorschotenaren staan elke dag in de file naar het Lammenschansplein. Die file kan worden opgelost als de geplande verbeteringen aan de N206 eerder worden uitgevoerd. De VVD Voorschoten werkt samen met de VVD Leiden om bij de provincie hiervoor te pleiten. Wij willen dat de gemeente ook snel met de provincie om de tafel gaat om het belang van een goede en snelle ontsluiting van Voorschoten te bepleiten.”

Beter vergunningenverlening
Een ander aandachtspunt van de VVD is de aanpak van het vergunningenbeleid van Voorschoten. Mol: ”Het college werkt hard aan een verbetering van de dienstverlening van de gemeente Voorschoten. Toch hebben sommige  Voorschotense ondernemers last van slechte en trage afhandeling van vergunningaanvragen. Dat moet worden opgelost. De VVD wil dat het college samen met de Voorschotense ondernemersverenigingen de klachten en knelpunten in kaart brengt en in 2017 komt met een verbeterde aanpak van het vergunningenbeleid voor de gemeente Voorschoten komt.”

Geen OZB-verhoging, wel een kerntakendiscussie
Het college wil in 2017 samen met inwoners een kerntakendiscussie voeren over wat de gemeente wel en niet moet doen. De VVD is voorstander van een kerntakendiscussie, maar die moet wel wat opleveren. Praten over bezuinigen levert niks op. De VVD wil dat het college scherp in kaart brengt welke keuzes echt euro’s opleveren en welke taken we los kunnen moeten laten. Een OZB-verhoging vindt de VVD onwenselijk.  Bij een OZB-verhoging zijn alleen de huiseigenaren de klos en vindt er dus een onterechte vorm van inkomenspolitiek plaats.

Sponsorbankjes
Mol: ”Steeds vaker komen Voorschotenaren zelf met ideeën hoe actief kunnen bijdragen aan hun dorp. Mevrouw Anke Swager uit Noord-Hofland kwam met het goede idee of het mogelijk is om zelf zitbanken te sponsoren, met daarop een ingegraveerd plaatje met een tekst, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een familielid. De VVD brengt dit voorstel in bij de gemeenteraad. In andere landen is dit heel gebruikelijk en steeds meer gemeenten experimenteren hiermee. Een mooie kleine maatregel om een blijvende herinnering voor iemand te creëren en waar de gemeente mee geholpen is.”

 
Back To Top