Voorschoten - De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een eventuele nieuwe locatie voor sociale woningbouw. Dat zegt de partij in een persbericht.

'Voor de zomer werd Voorschoten opgeschrikt door plotselinge plannen van het college om tijdelijke sociale woningen, onder andere voor statushouders, te bouwen op het St. Nicolaespad in Noord-Hofland. Inmiddels is bekend dat deze plannen niet doorgaan. Het college heeft echter wel bekend gemaakt dat ze al naar andere plekken in Voorschoten aan het kijken is om deze sociale woningbouw en opvang te realiseren.

De VVD Voorschoten wil snel duidelijkheid over deze plannen. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: 'Veel omwonenden van het St. Nicolaespad werden verrast door de plannen om daar woningen te bouwen. Dat moet de volgende keer echt anders. De VVD vindt het belangrijk dat er snel uitsluitsel wordt gegeven over een eventuele nieuwe locatie en hoopt dat buurtbewoners en andere betrokkenen door het college hierover tijdig en adequaat worden geïnformeerd.'

Naast duidelijkheid over de plannen van het college wil de VVD ook weten of er, naast tijdelijke extra sociale woningbouw in Voorschoten, ook alternatieven zijn om de problematiek van de wachtlijsten aan te pakken.'

 
Back To Top