Voorschoten - VVD en CDA begrijpen niets van de actie van het Cuypersgenootschap om de Moeder Godskerk als gemeentelijk monument aan te wijzen en zo sloop tegen te houden. In het gebied wil de Rooms-katholieke kerk graag zorgwoningen voor ouderen bouwen. Op deze manier krijgt de plek weer een maatschappelijke en aantrekkelijke bestemming waar een concreet grote behoefte aan is in Voorschoten, aldus beide partijen in een persbericht.

VVD en CDA steunen deze plannen van de Rooms Katholieke kerk. Het Cuypersgenootschap, een vereniging tot behoud van bouwkundig erfgoed, heeft nu echter plotseling en bij wijze van spreken “één voor twaalf” een aanvraag ingediend om de Moeder Godskerk tot monument te verklaren.

VVD en CDA begrijpen er niks van. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: "De Rooms-katholieke kerk is al jaren samen met de gemeente en de buurt bezig met het maken van plannen voor zorgwoningen die voorzien in een grote behoefte. Een prima plan dat wij van harte steunen.”

CDA-raadslid Esmée van Herk vult aan: "Bij het afstoten van een kerk staan wij uiteraard wel even stil en ook de parochie heeft met veel tact en zorg gehandeld, maar wij hebben de realisatie van zorgwoningen omarmd. In het jarenlange gesprek daarover had het Cuypers Genootschap zich constructief kunnen mengen om naar steun voor een mogelijk haalbaar alternatief te helpen zoeken, zodat we nu niet met onaangename verrassingen geconfronteerd worden."

De VVD en het CDA in Voorschoten zien liever geen onnodige (juridische) procedures die alleen maar tot extra tijd- en geldverspilling leiden, en roepen het college op de lijn die zij hebben ingezet om volledige medewerking te verlenen aan de bouw van zorgwoningen krachtig en duidelijk voort te zetten ook om zo mogelijke financiële schade te voorkomen.

De beide politieke partijen hebben schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

 
Back To Top