Voorschoten - De VVD-fractie heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen gecomplimenteerd met haar voorgestelde Economische Visie voor de komende jaren. Fractievoorzitter Nanning Mol:”De wethouder laat met deze visie zien dat in Voorschoten bedrijven en gemeente goed samenwerken om de lokale economie en werkgelegenheid te versterken. Maar het blijft belangrijk dat de gemeente ondernemers goed faciliteert en ruimte geeft. Het zijn de ondernemers die zorgen voor groei en banen, niet de gemeente.”

Mol heeft met name aandacht gevraagd voor ruimte voor ontwikkeling, zoals het aantrekkelijker maken van het centrum voor toerisme en horeca en een goed winkelcentrum in Noord-Hofland.

Mol:”De VVD zet in op een centrumstrategie. Concentreer zoveel mogelijk winkels, bedrijven en voorzieningen op deze plekken, zodat inwoners en winkelend publiek makkelijk doorlopen en gebruik maken van het aanbod. Dat maakt de lokale economie toekomstbestendig.”

De partij vroeg ook aandacht voor de winkelstrip Adegeest aan de Van Beethovenlaan. ”Hier zijn een paar van de beste winkels van Voorschoten gevestigd, zoals slagerij Van Eijk en Slijterij Adegeest. Zij moeten ook in de toekomst kunnen blijven ondernemen aan de Van Beethovenlaan als zij dat willen. De gemeente moet daar helder over zijn", aldus fractievoorzitter Mol.

Tenslotte heeft de VVD aandacht gevraagd voor lokaal inspelen op de groei van de zorgeconomie in de Leidse regio.

 
Back To Top