Voorschoten - De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2016. De VVD pleitte voor een beter en sneller vergunningenbeleid. Fractievoorzitter Nanning Mol:” Steeds vaker ontvangen wij klachten van inwoners en ondernemers dat zelfs bij heel eenvoudige bouwaanvragen het omgevingsloket slecht bereikbaar is en de doorlooptijd van vergunningen lang is. Voor de VVD is dit onacceptabel", zegt de partij in een persbericht. 

De VVD wil dat het college in 2016 inzet op betere en snellere vergunningverlening.

Publiceren gemeenteberichten
De VVD-fractie wil ook dat de gemeente onderzoekt of zij weer de gemeenteberichten kan publiceren in Voorschotense media, zoals Voorschoten Online of Groot Voorschoten. Mol:”Inwoners van Voorschoten krijgen nu niet of nauwelijks mee waar de gemeente mee bezig is of welke vergunningsprocedures er spelen. Dat is slecht voor de betrokkenheid.”

Een veiliger dorp met het Whatsapp-alarm
Voorschoten is inbraakgevoelig. De politie surveilleert geregeld, maar is uiteraard niet in staat om overal een oogje in het zeil te houden. Mol:”Ons mobieltje kan ook een succesvol wapen zijn in de strijd tegen inbrekers. In een aantal gemeenten wordt al succesvol gebruik gemaakt van het Whatsapp-alarm. In Tilburg, waar duizenden inwoners zijn aangesloten bij een whatsapp-buurtwacht, leidde het tot een halvering van het aantal inbraken. De VVD wil dat Voorschoten ook het Whatsapp-alarm als middel tegen inbraak gaat invoeren.”

 
Back To Top