Voorschoten - De VVD wil dat er tijdens winkeltijden niet meer gebromd en gefietst wordt in de Schoolstraat. Fractievoorzitter Nanning Mol:”De centrumondernemers werken keihard om ons centrum nog aantrekkelijker te maken. Mensen weten Voorschoten steeds beter te vinden om te winkelen of een hapje te eten. Wij ontvangen veel klachten van mensen die bij het lopen door de Schoolstraat hinder ondervinden van fietsers.Daarom pleit de VVD ervoor om tijdens winkeltijden een verbod voor brommers en fietsers in de Schoolstraat in te stellen.”

De VVD vraagt de gemeente te onderzoeken of dit mogelijk is. Voorwaarde is wel dat dit verbod kan rekenen op draagvlak onder de centrumondernemers en wordt gecombineerd met de andere maatregelen om ons centrum aantrekkelijker te maken, zoals een goede stalling.

Mol:”Naast prettig winkelen staat het belang van de centrumondernemers voorop. Zij zijn voor hun inkomsten afhankelijk van genoeg bezoekers en klanten in de Schoolstraat.  Daarvoor werken zij nu samen met de gemeente een aantal maatregelen uit om winkels, horeca en de historische elementen in ons centrum sterker te verbinden. Bijvoorbeeld door de plaatsing van pijlen en informatieborden. Als zij het voorstel van het fietsverbod steunen, kan dit in het maatregelenpakket van de Taskforce Centrum worden opgenomen.”

 
Back To Top