Donderdag - Afgelopen donderdag zijn de beleidsplannen in het kader van de drie decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie aangenomen. Fractievoorzitter Nanning Mol: “Wij zijn blij dat deze plannen zijn aangenomen. Het college en de gemeente moeten nu de ruimte krijgen om de plannen waar te maken. De VVD zal scherp toezien op een goede uitvoering.”

Zorg en begeleiding dichtbij en bereikbaar
De drie decentralisaties gaan over het overhevelen van grote taken in de zorg van het Rijk naar gemeenten. Op lokaal kleinschalig niveau kan een goede kwaliteit van zorg geboden worden en een betere begeleiding van werkzoekenden naar werk. Zorg en begeleiding worden dus dichter bij de burgers georganiseerd. Voor de VVD is het belangrijk dat goede en toegankelijke voorzieningen worden gecreëerd die aansluiten bij de behoeften en keuzevrijheid van het individu. De inwoner en zijn of haar zorgvraag is het uitgangspunt, niet langer de regels uit Den Haag.

Samenleving waarin iedereen meedoet
De nieuwe wet treedt per 1 januari 2015 in werking. VVD-raadslid André in ’t Veen:” Op 1 januari zijn wij er nog niet! Er zal nog veel uitgewerkt moeten worden. Daarom zijn de jaren 2015 en 2016 overgangsjaren. Richting 2016 zal de omslag naar de participatiesamenleving gaan plaatsvinden. Een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. De komende jaren zal de vergrijzing sterk toenemen. Iedereen is dus hard nodig om het werk gedaan te krijgen. Wij laten niemand aan de kant staan.”

 
Back To Top