De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De VVD wil aan de slag. Met alle inwoners van Voorschoten. Zodat ons dorp een trots en zelfstandig dorp kan blijven. Lijsttrekker Nanning Mol: ”Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten. Zo heet ons verkiezingsprogramma. Kan dat? Ja! Door onze inwoners te betrekken bij keuzes die de gemeente moet maken. En door vaker met andere organisaties die hetzelfde doel hebben om de tafel te zitten. Zodat we door verschillende potjes geld te bundelen toch een mooi resultaat kunnen bereiken. En Voorschoten een sterk dorp blijft!”

Lees verder...

Voorschoten Veel Voorschotenaren maken zich zorgen over de rotonde aan de Leidseweg/Raadhuislaan, tegenover het gemeentehuis. De situatie wordt vaak als onveilig ervaren en er vinden met enige regelmaat (bijna)ongelukken plaats. De VVD heeft hierover inmiddels vragen aan het college gesteld.

Lees verder...

Voorschoten - Mijn naam is André in ’t Veen. In september 1987, nu 30 jaar geleden, zijn mijn vrouw en ik in Voorschoten komen wonen en daar hebben wij geen moment spijt van gehad. Het is heerlijk wonen in Voorschoten. Ondanks de drukte van de Randstad nog steeds een rustige plek met veel groen en een dorps karakter, dat wij wel moeten zien te behouden.

Lees verder...

Voorschoten - Sinds het voorjaar van 2017 werkt Voorschoten samen met andere gemeenten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van elektrische oplaadpalen voor auto’s door zo ook op lokaal niveau het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Sindsdien is het aantal geplaatste oplaadpalen in Voorschoten sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar de fractie van de VVD Voorschoten blij mee is.

Lees verder...

Voorschoten - De winterse buien die in het weekend van 9 en 10 december over Nederland trokken, zorgden voor prachtige plaatjes maar ook voor veel verkeersoverlast. Het viel de VVD op dat in dit weekend de wegen, fietspaden en trottoirs in Voorschoten zeer slecht begaanbaar waren. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over het gladheidsbestrijdingsbeleid.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) Voorschoten krijgt weer regie over de eigen financiën en ons dorp. De begroting 2018 die onlangs is vastgesteld legt een dusdanig vertrouwen wekkende basis voor de komende jaren dat de Provincie het actieve financiële toezicht op Voorschoten stopzet. We nemen stevige maatregelen om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Dat vraagt offers van ons als inwoners, maar er ligt nu wel een goede basis om samen te bouwen aan een financieel gezond Voorschoten!

Lees verder...

Voorschoten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om meer mensen met een uitkering aan een baan te krijgen. Mede dankzij deze succesvolle aanpak scoort Voorschoten beter dan omliggende gemeenten en sluiten wij 2017 af met nauwelijks een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. De VVD geeft hiervoor een pluim aan Wethouder Mol van Sociale Zaken en de rest van het college.

Lees verder...

Voorschoten - In de week van van de veiligheid vraag de VVD Voorschoten extra aandacht voor de veilig Voorschoten. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar inwoners en ondernemers kunnen zelf ook meehelpen aan een veilig Voorschoten.

Lees verder...

Voorschoten - Het verkeersinfarct rondom het Lammenschansplein is veel forensen en ondernemers terecht al jaren een doorn in het oog. De vele en langdurige verkeersopstoppingen zorgen voor een slechte bereikbaarheid van de A4, de N11 en Voorschoten. De Voorschotense VVD-fractie heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd.

Lees verder...

Voorschoten - Al langere tijd wordt in Voorschoten aandacht gevraagd voor de situatie van de fietsenstalling bij station Voorschoten. De fietsenstalling biedt onvoldoende capaciteit voor het stallen van alle fietsen. Hierdoor is de stalling overvol en staan veel fietsen buiten de stalling geparkeerd. In mei heeft het college in de gecombineerde commissievergadering toegezegd om met ProRail in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. De VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van dit proces.

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....