De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Maandag 4 maart was VVD Tweede Kamerlid en lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen Malik Azmani te gast in Voorschoten. Voor een bont gezelschap van mensen uit Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest vertelde hij een persoonlijk verhaal. Hoe een jongen met een Marokkaanse vader en een Friese moeder opgroeide in Nederland, de worstelingen die dat met zich meebracht en hoe hij via een leraar op het liberale pad terecht is gekomen.  Een enthousiast verhaal over hoe hij via de Tweede Kamer nu Europa wil gaan bestormen en vernieuwen.

Lees verder...

Hoe gaat Brussel in de toekomst onze veiligheid waarborgen? Hoe gaan we ons beschermen tegen terrorisme en ongewenste migratie? Deze en andere vragen over Europa kunt u op 4 maart stellen! Want dan komt Malik Azmani, lijsttrekker voor de VVD bij de verkiezingen van 23 mei voor het Europees Parlement, naar Voorschoten!

Lees verder...

Hoe gaat Brussel in de toekomst onze veiligheid waarborgen? Hoe gaan we ons beschermen tegen terrorisme en ongewenste migratie? Deze en andere vragen over Europa kunt u op 4 maart stellen! Want dan komt Malik Azmani, lijsttrekker voor de VVD bij de verkiezingen van 23 mei voor het Europees Parlement, naar Voorschoten!

Lees verder...

De VVD Voorschoten is verheugd dat nieuwe paspoorten kunnen worden thuisbezorgd. Dat scheelt een afspraak bij de gemeente, en is een goede stap in betere dienstverlening vooral
voor diegenen die een druk of werkend leven hebben. Voorschoten is niet de eerste gemeente die dit doet, en de gemiddelde prijs van het opsturen is 5 euro. Tot eind van het jaar ziet de gemeente als een startperiode en tijdens deze pilot zal het opsturen van het paspoort ook in Voorschoten 5 euro bedragen.

Lees verder...

Op donderdag 17 januari zijn de uitgangspunten van het nieuwe subsidiebeleid zoals voorgesteld door het college besproken in de commissie Mens & Samenleving. De aanleiding voor het aanpassen van het subsidiebeleid is dat er vanaf 2020 ruim 400.000 euro minder te besteden is als gevolg van de financiële situatie van Voorschoten. Daarnaast heeft de gemeente door de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing een extra uitdaging op het gebied van welzijn. Het nieuwe beleid zal met beide componenten rekening moeten houden.

Lees verder...

De VVD streeft naar een duurzaam Voorschoten. Aangezien goed voorbeeld doet goed volgen, kijkt het College van B&W naar het inzetten van de bestemmingsreserve duurzaamheid voor een klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed. Een goed initiatief, maar ook een initiatief dat kan leiden tot het onnodig inhuren van onderzoeksbureaus met de daarbij behorende kosten. De VVD fractie heeft bedenkingen bij het huidige plan € 50.000 vrij te maken voor een routekaart.

Lees verder...

De VVD zet zich in voor iedereen die kiest voor meedoen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je opleiding is, hoe groot of klein je portemonnee ook is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier erbij hoort, dromen volgt en kan doen waar ze goed in zijn. Ook al zit het soms even tegen, met en voor elkaar maken wij dit dorp sterk.

Lees verder...

Afgelopen week werd het rapport van de Taskforce Zwembad gepresenteerd. Helaas viel de uitkomst tegen. Het rapport bevat geen ideeën voor het financiële probleem. De taskforce heeft ook geen creatieve oplossingen verkend voor de exploitatie. Het rapport beperkt zich tot het vinden van een oplossing binnen de huidige wijze van organisatie. VVD-raadslid Paul de Bruijn: “Dit rapport kan niet de eindhalte zijn van dit proces. De inwoners van Voorschoten hebben recht op een goede verkenning van alle mogelijkheden. Daar gaan wij nu aan werken!”

Lees verder...

Vanwege de krapte op de woningmarkt is de roep om het bouwen van nieuwe woningen ook in Voorschoten groot. Vooral woningen voor ouderen en jongeren zijn gewenst. Op dit moment wordt er gewerkt aan ontwikkelingen op verschillende plaatsen: bij het Segaar-terrein, Noortveen, Berensteyn.

Lees verder...

Al een paar jaar heeft Voorschoten de twijfelachtige eer hoog in de lijstjes te staan van dure leges voor bouwvergunningen. De VVD vindt de kosten van bouwvergunningen ook te hoog, maar zet wel vraagtekens bij deze lijstjes. Wij vinden dat degene die een vergunning aanvraagt, deze ook zelf moet betalen. Oftewel een kostendekkend vergunningenbeleid waarin we niet met algemeen (belasting)geld de leges kunstmatig laag houden.

Lees verder...

Veiligheid en handhaving zijn primaire taken die goed moeten worden geregeld. De inzet van de politie, onze wijkagenten en BOA’s is een belangrijke taak en daarom spreken we elk jaar over ons veiligheids- en handhavingsbeleid. De VVD neemt niet alleen de cijferanalyses door maar hoort ook graag inwoners en ondernemers over hun ervaringen en gevoel van veiligheid.

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....