De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Gemeentelijk bezit van panden is niet altijd een rijk bezit. Het is kostbaar om panden te onderhouden en te verduurzamen. Het is dan ook goed om kritisch naar ons eigen bezit te kijken. Als panden nauwelijks worden gebruikt voor gemeentelijke taken en er wel andere mogelijkheden voor gebruik zijn, is het verstandig om verkoop te overwegen.

Lees verder...

Afgelopen raadsvergadering is het ontwerp van de verordening afvoer hemelwater en grondwater behandeld. De voorgestelde verordening stelt regels ten aanzien van de waterberging voor nieuw te bouwen bouwwerken, zoals woningen, een aanbouw of bedrijfspanden groter dan 50m2. Eigenaren van deze nieuw te bouwen bouwwerken moeten zelf voor de afvoer van hemel en grondwater gaan zorgen, waarbij ze minstens 60 liter per m2 moeten kunnen opvangen.

Lees verder...

Dat was de inzet van de VVD bij de verkiezingen en deze wens is ook nu nog actueel. De VVD heeft bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van de kadernota 2021 het college de volgende aandachtspunten meegegeven. Ten eerste heeft de VVD aangedrongen op aandacht van het college voor een snelle uitvoering van de goedgekeurde plannen zodat er geen zaken onnodig blijven liggen. Vanuit de huidige omstandigheden vraagt de VVD extra aandacht voor economie.

Lees verder...

De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Sinds maart van dit jaar zat Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Scholen, winkels en instellingen werden gesloten en mensen moesten zoveel mogelijk thuisblijven. Een zeer ingrijpende periode waar dus ook Voorschoten mee te maken kreeg. Nu de maatregelen van de lockdown stukje bij beetje worden versoepeld bedankt de VVD graag iedereen die zich tijdens deze periode op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet.

Lees verder...

Veel Voorschotenaren staan dagelijks in de file bij het Lammenschansplein. De ontsluitingswegen richting de A4, Leiden en Voorschoten zijn berucht vanwege hun slechte doorstroming, files en vertragingen. Eind 2020 starten de werkzaamheden om dit knelpunt op te lossen.

Lees verder...

Vandaag heeft de fractie van de VVD besloten om de voordracht van Sjoerd van den Dool om te worden benoemd tot wethouder van de gemeente Voorschoten, in te trekken. De afgelopen dagen is gebleken dat er een handhavingsverzoek van buurtbewoners is ingediend wegens vermeende bouw op een stukje gemeentegrond. De fractie is van mening dat een andere kandidaat beter op zijn plaats is.

Lees verder...

Het zal veel inwoners van Voorschoten niet zijn ontgaan. Staatsbosbeheer heeft opdracht gekregen van de Provincie Zuid-Holland een aanzienlijk deel van de bomen te kappen in recreatiegebied Vlietland. Reden voor dit besluit is dat de ziekte essentaksterfte zou zijn geconstateerd alsmede de slechte staat van de populieren. In totaal zal ongeveer 10% van de bomen worden gekapt.

Lees verder...