Voorschoten - De gemeente gaat een meerjareninvesteringsplan opstellen om te investeren in de  sportaccomodaties van Voorschoten. D66 vindt goede sportvoorzieningen voor Voorschoten belangrijk en heeft wethouder Beimers van Sport voorstellen gedaan. Dat meldt de partij in een persbericht.

De gemeente moet in het kader van haar sportaccomodatiebeleid een 35 jaar oude afspraak met de Hockeyvereniging MHC Forescate nakomen. “Andere verenigingen hebben ook net zo goed recht op noodzakelijke investeringen, en de gemeente moet ook met hen heldere afspraken maken” aldus Aisia Okma van D66. De partij heeft gepleit voor een eerlijke verdeling van geld voor de sport. D66 vindt het dus belangrijk dat de wethouder de toezegging heeft gedaan om een meerjareninvesteringsplan op te stellen, zodat ook de andere verenigingen helderheid krijgen over de vraag wanneer hun noodzakelijke investering kan worden gepland.

D66 deed ook de suggestie om te kijken of er met een leverancier een voordelige afspraak te maken zodat kunstgrasvelden voor de hockey, de voetbal en de atletiekbaan mogelijk is. Okma: “een package deal kan de prijs van de aanleg van deze velden mogelijk aanzienlijk drukken”. Ook hier had de wethouder wel oren naar, en de mogelijkheden zullen worden uitgezocht.
Tot slot heeft D66 met succes aandacht gevraagd voor het feit dat er zoveel jonge meisjes op de wachtlijst voor hockey staan. De wethouder zal met de hockeyvereniging kijken naar een mogelijke oplossing. “Wij vinden het belangrijk dat er een oplossing komt voor de circa tien meisjeselftallen die nu niet de sport van hun dromen kunnen doen.”

 
Back To Top