Actie SP: Waar moet het verkeer veiliger?
Voorschoten - Voetgangers en fietsers in Voorschoten voelen zich vaak  niet veilig in het verkeer. Regelmatig verschijnen daar artikeltjes over in de huis aan huis bladen. De SP houdt op zaterdag 9 september, tijdens de vrijwilligersmarkt tijdens Het Weekend van Voorschoten een onderzoek naar de verkeersveiligheid.  Enige tijd geleden heeft de partij in de gemeenteraad een motie ingediend om een professioneel onderzoek te laten doen naar de verkeersveiligheid in ons dorp. De motie is aangenomen, maar het onderzoek is nog steeds niet uitgevoerd.
 
Op de vrijwilligers markt 9 september, maakt de SP vast een beginnetje met dit onderzoek. We vragen het aan ú, inwoners van Voorschoten. Waar ervaart u onveilige verkeerspunten? Waar moet het beter?
 
Zaterdag 9 september, in de SP kraam in de Voorstraat, schuin tegenover het Wapen van Voorschoten, kunt u meedoen.
 
Op een grote plattegrond kunt u aangeven waar de verkeersveiligheid moet worden verbeterd  en uw mening erbij schrijven.
 
Deze plattegrond met uw reacties zal aan het gemeentebestuur worden aangeboden, als voorproefje voor een grootscheeps verkeersonderzoek, dat er zéker moet komen.