Hondenwasplaats aan rand van Duivenvoordecorridor
Voorschoten – B en W van Voorschoten hebben besloten om medewerking te verlenen aan de vestiging van een hondenwasplaats (“doggywash”) in een deel van de het gebouw van het tankstation aan de Veurseweg ter hoogte van manege Vreehorst.
 
Het plan is planologisch in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om daarvoor een ontheffing te verlenen, zou de gemeenteraad formeel akkoord moeten gaan met de afgifte van een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’. De raad besloot echter afgelopen mei al dat een dergelijke verklaring voor de doggywash aan de rand van de Duivenvoordecorridor niet nodig is. Een besluit waardoor het college het verzoek van de aanvrager voor de noodzakelijke omgevingsvergunning, zonder tussenkomst van de raad kon gaan afhandelen. Afgelopen week lieten B en W de raad in een informatieve brief weten akkoord met het plan te gaan en vergezelden hun schrijven met een uitvoerige ambtelijke notitie.
 
De tankshop van het tegenwoordig onbemande tankstation langs de Veurseweg tussen het Laantje van Van Wissen en de Horstlaan is buiten gebruik en de eigenaar wil nu een klein deel van het gebouw als doggywash gaan gebruiken. Via een elektrische schuifdeur kan men hiertoe straks een ruimte betreden waar bezoekers tegen betaling en op basis van zelfbediening de beschikking krijgen over water, wasmiddel en lucht waarmee men een hond kan wassen, spoelen en drogen.
 
De aanvrager van de vergunning verwacht het eerste jaar ongeveer 500 gebruikers van de hondenwasplaats dat zou kunnen uitgroeien tot 800 gebruikers per jaar. In de notitie wordt dit aantal ook omschreven als “1 of 2 gebruikers per dag” en dat is op het totale aantal bezoekers van het tankstation “bijna verwaarloosbaar”.
 
Verkeerstechnisch in de sfeer van bereikbaarheid en parkeermogelijkheden verwacht het college hier geen problemen. Sterker nog, men ziet de hondenwasplaats eerder als een voorziening die een bijdrage kan leveren aan de recreatieve functie van de Duivenvoordecorridor. Want na een bezoek aan het gebied “kan de hond van hier weer schoon en fris mee naar huis genomen worden”, zo meldt de notitie op opgewekte toon.
 
Het college blikt in de stukken kort terug op het vorig jaar, in het kader van de discussie over de Duivenvoordecorridor en de nabij gelegen nieuwbouwlocatie Roosenhorst, gelanceerde voorstel om het tankstation als geheel uit te plaatsen vanuit de huidige locatie aan de Veurseweg.
 
Er wordt opgemerkt dat daar “aanzienlijke kosten” mee zijn gemoeid. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Voorschoten stelt het college dat dit “op (relatief) kort termijn niet aan de orde zal zijn”.
Dat laatste geldt nadrukkelijk niet voor het ontwerpbesluit omtrent de vestiging van de hondenwasplaats. Dat besluit zal “spoedig” ter inzage worden gelegd, zo schrijft het college aan de raad.
 
Tekst: Jos Knijnenburg