GroenLinks: 'hoe nu verder met Klijnsmagelden'

Voorschoten - (ingezonden) Met verbazing heeft GroenLinks vernomen dat de armoedeconferentie die al lang geleden was gepland voor 31 mei, is uitgesteld tot na de zomer. Op deze conferentie zou armoede in Voorschoten onder de loep worden genomen. En er zou worden bekeken of de Klijnsmagelden à €84.000, die zijn bedoeld voor maatregelen tegen armoede bovenop bestaand beleid, alsnog moeten worden ingezet.

Immers, in de raad van 6 april jongstleden is door VVD, ONS, CDA en D66 besloten deze Klijnsmagelden te gebruiken om de begroting op orde te brengen. Mocht de armoedeconferentie echter uitwijzen dat er toch geld extra nodig is, dan zou dat geld beschikbaar worden gesteld. Het uitstel zet (voorlopig) een streep door dit plan.

GroenLinks stelde hierover vragen tijdens de raad van 11 mei. De fractie vroeg zich af hoe het kan dat Leidschendam-Voorburg kennelijk wel de zaken op orde heeft: daar gaat de conferentie immers wèl door. En gezien de afspraak van 6 april: hoe gaat het college dàn onderzoeken of er extra geld moet worden ingezet voor de bestrijding van armoede? Tenslotte wees GroenLinks op andere gemeenten die op verschillende manieren onderzoeken hoe de Klijnsmagelden te besteden, bijvoorbeeld door het organiseren van conferenties met kinderen.

De nieuwe wethouder Nanning Mol (VVD) zei dat de conferentie na de zomer zal gaan plaatsvinden. Hij stelde dat Voorschoten een solide armoedebeleid voert. GroenLinks voelde zich genoodzaakt er nogmaals op te wijzen dat de Klijnsmagelden bedoeld zijn voor maatregelen bovenop bestaand beleid. Staatssecretaris Klijnsma heeft, aan de hand van onderzoek naar armoede in ons land, gezien dat bestaand beleid niet volstaat, en daarom heeft ze gemeenten geld ter beschikking gesteld om een extra inspanning te plegen. Voor die extra inspanning zijn de Klijnsmagelden er.

GroenLinks hoopt dat de armoedeconferentie zo snel mogelijk na de zomer zal plaatsvinden. En dat ook in Voorschoten creativiteit zal worden ingezet om armoede daadwerkelijk te verminderen.