CDA bepleit belang van goedkope, betaalbare woningen Vlietschool
Voorschoten - (ingezonden) Dat de gemeente de accommodatie van de voormalige Vlietschool  van Voorschoten aan de Einsteinlaan 5, voor woningbouw  gaat afstoten, vindt de CDA-fractie een goede zaak. En het telt daarbij  dat de opbrengst van de verkoop een optimale prijs levert. “Dat helpt de gemeente Voorschoten bij het  weer zo snel mogelijk op eigen financiële benen staan”.
 
Dit bracht Cees Bremmer namens zijn fractie onlangs in de afgelopen Raadsvergadering naar voren.
 
Overigens gaat het bij de herontwikkeling van de locatie Einsteinlaan 5, om een zeer beperkt project. Vermoedelijk hooguit om een tiental woningen, aldus Bremmer.
 
Hij zette verder vraagtekens om bij de herontwikkeling van dit specifieke  project strak te opereren met minumum-percentages aan sociale huurwoningen. En ook voor wat betreft  inpasbaarheids-eisen gelet op  buurt en omgeving. Dat  alles kan immers  weer ten koste gaan van een optimale opbrengst van de verkoop van de locatie die ook nodig is, aldus Bremmer.
 
Ook greep hij de gelegenheid aan om nog eens te pleiten voor het grote belang van  sociale, betaalbare koopwoningen. Dat dient de doorstroming, liefst van Voorschotenaren die in dat geval vanuit betaalbare huur een sociale huurwoning verlaten.
 
Verder stelde hij dat het voorgelegde plan, als het tot woningbouw komt, om  een wijziging van het bestemmingsplan vraagt. 'Op dat moment kunnen vragen over kwaliteit van de beoogde woningen, over inpasbaarheid in de wijk Vlietwijk en andere aspecten nog volop in de discussie met  de gemeenteraad aan de orde komen.'