Politiek wil gezamenlijk overlast hangjeugd aanpakken

Voorschoten - Er wordt op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de overlast van hangjongeren in het dorp. Het CDA stelde de kwestie afgelopen donderdag in de raad aan de orde. "We hebben er al zo vaak over gesproken en de problemen zijn nog steeds niet opgelost. Wie gaat er nu eindelijk eens wat aan doen?"

Directe aanleiding is de situatie op het teerveldje naast sporthal De Vliethorst. "Waar weer vernielingen zijn aangericht en waar omwonenden nog steeds veel overlast ervaren," aldus het CDA. Volgens burgemeester Bouvy-Koene gaat het om een lastig en hardnekkig probleem. "Het heeft de hoogste prioriteit en ook het jeugd- en jongerenwerk zit er bovenop maar het verzandt vaak in een kat- en muisspel. Als de politie arriveert, zijn de kliertjes vertrokken."

Volgens het CDA bellen mensen de politie niet eens meer als er overlast is maar Bouvy-Koene wil Voorschotenaren op het hart drukken dat wel te blijven doen. "Er zijn ook klachten over andere locaties, zoals de Schoolstraat. Gezellig 'hangen' op straat mag natuurlijk maar op luifels klimmen en bij mensen naar binnen kijken, is intimiderend en gaat echt te ver."

De VVD stelt voor een thema-avond te organiseren met alle betrokkenen om te komen tot een brede, integrale aanpak. De SP en D66 denken dat het heel belangrijk is de jongeren daar zelf ook bij te betrekken. "Praat met hen in plaats van over hen." Ook burgemeester Bouvy-Koene kan zich vinden in het voorstel van de VVD. "We zullen zoveel mogelijk partijen bij elkaar brengen en bijvoorbeeld ook bureau Halt uitnodigen."