Armoedeconferentie uitgesteld, gegevens niet bekend

Voorschoten - De geplande armoedeconferentie die Voorschoten samen met Wassenaar op 31 mei zou organiseren, is uitgesteld tot na de zomer. De benodigde gegevens van de mensen die het aangaat, blijken niet op tijd beschikbaar te zijn. De gemeenteraad is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, bleek donderdagavond. Zeker niet na de felle discussie over de zogenaamde Klijnsmagelden in de raad van 6 mei. Besloten werd toen dit extra geld, zo'n 80.000 euro per jaar, over te hevelen naar de algemene middelen.

PvdA, SP en GroenLinks waren daar toen mordicus tegen. "Dit geld komt bovenop bestaand beleid en is speciaal bedoeld om armoede onder kinderen te bestrijden. Gebleken is namelijk dat dat nu nog onvoldoende gebeurt." Afgesproken werd dat na de conferentie van 31 mei bekeken zou worden of het nodig was de Klijnsmagelden alsnog in te zetten. Nu gaat dat pas na de zomer gebeuren.

"Wij zijn hier heel ongelukkig mee," aldus het CDA. "Er worden in Voorschoten zo'n 1.500 aanvragen per jaar gedaan door minima voor extra financiële ondersteuning. Het gaat om een zeer kwetsbare groep, de zogenaamde 'least, last and lost.' " GroenLinks begrijpt niet waarom het andere gemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg, wel lukt een dergelijke bijeenkomst te organiseren. "Ook zetten andere gemeenten, in tegenstelling tot Voorschoten, de Klijnsmagelden gewoon in."

De SP gaf aan dat er op korte termijn een nieuw minimabeleid geformuleerd moet worden. "Als de conferentie pas na de zomer wordt georganiseerd, zijn de resultaten dan op tijd beschikbaar als basis voor dit nieuwe beleid?"

Aan de kersverse wethouder Nanning Mol de ondankbare taak deze kritische vragen te beantwoorden. "Ik begrijp de teleurstelling over het uitstel heel goed want dit is een serieus onderwerp. Bij de voorbereiding van de conferentie bleek dat we niet op tijd konden beschikken over de benodigde gegevens van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) over de aantallen mensen waar het om gaat. Het gaat om uiterst privacygevoelige informatie. Daar moet zeer zorgvuldig mee worden omgegaan en dat kost meer tijd."

Hij benadrukte dat Voorschoten op dit moment een solide minimabeleid heeft en zegde toe er alles aan te doen om de conferentie zo snel mogelijk na de zomer te organiseren. Zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij het formuleren van nieuw minimabeleid.