Onderzoek naar financiën gemeente gaat door
Voorschoten – Eerst leek het er op dat er geen geld was voor een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar hoe het financieel toch zo fout heeft kunnen lopen in Voorschoten. Maar uiteindelijk is het geld er toch gekomen.
 
Het onderzoek kost namelijk ruim € 50.000,-. De helft daarvan, € 26.500,- moet door de gemeente opgebracht worden. Gekozen werd voor de algemene reserve maar voor dat bedrag moest, vanwege de onder toezicht stelling, toestemming worden gevraagd aan de provincie. Die stak daar een stokje voor en weigerde. Pas gisteren werd geld gevonden, uit een paar andere potjes onder meer het budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad. De raad ging unaniem akkoord met deze uitgave.
 
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie richt zich op de afgelopen 15 jaar.