Voorschoten - Met een ander beheer kunnen de bezuinigingen op het zwembad grotendeels worden opgevangen. Daarover raadpleegt D66 een aantal deskundigen. Na dit overleg zal de fractie dit plan ...

Voorschoten - In de week van van de veiligheid vraag de VVD Voorschoten extra aandacht voor de veilig Voorschoten. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar inwoners en ondernemers kunnen ...

Voorschoten - GroenLinks heeft de begroting van het college van VVD, ONS en CDA gelezen. Het motto hiervan is: Terug naar de Voorschotense maat; minder gemeente meer Voorschoten. De Voorschotense ...

Voorschoten - (persbericht gemeente) Van 20 juli tot en met 1 september jl. hebben inwoners van Voorschoten kunnen deelnemen aan de enquête ‘Op weg naar herstel’. Aan onderzoeksbureau ...

Voorschoten - De leden van GroenLinks hebben met algemene stemmen Johan van Rixtel als hun nummer één gekozen voor de raadsverkiezingen volgend ...

Voorschoten - De gemeenteraad van Voorschoten heeft € 50.000,- beschikbaar gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid in de Nassauwijk.  De wegwerkzaamheden zijn inmiddels, of ...

Voorschoten - De ambitie om de Duivenvoordecorridor weer groen en open te maken is een prioriteit die de laatste jaren  regelmatig terugkeert  op de agenda van de Gemeenteraad of die van de ...

Voorschoten - (persbericht gemeente) Voorschoten heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en ...

Voorschoten - Het voorstel van de SP om een raadsenquête te organiseren als vervolg op het rekenkameronderzoek is niet door andere partijen gesteund. De SP had een raadsenquête voorgesteld om ...

Voorschoten - Het verkeersinfarct rondom het Lammenschansplein is veel forensen en ondernemers terecht al jaren een doorn in het oog. De vele en langdurige verkeersopstoppingen zorgen voor een ...

Voorschoten - In de raadsvergadering van 28 september heeft het CDA er mee ingestemd om het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 vrij te geven voor inspraak.  In het beleidsplan zijn een ...

Voorschoten - (persbericht) In de raadsvergadering van 28 september werd het rapport van de Rekenkamercommissie behandeld over de 75 miljoen euro die Voorschoten meer heeft uitgegeven dan ...

Voorschoten - Het rapport van de Rekenkamercommissie over de financiën van de gemeente Voorschoten laat zien dat de signalen, die D66 sinds haar her-aantreden in de Raad in 2014 heeft afgegeven, ...

Voorschoten - Het loket van de sociale dienst komt terug naar Voorschoten. De CDA fractie heeft diverse keren aangedrongen op de terugkeer van het loket en is daarom tevreden met de toezegging ...

Voorschoten - Samen met de uitvoerder legt wethouder Hans Rasch (projectwethouder Vlietwijk) de laatste rioolpijp in de grond. Hiermee wordt een belangrijke fase in het project Vlietwijk Voorop! ...
Laad meer