Meer Voorschotenaren in Hospice Wassenaar
Wassenaar / Voorschoten – Het Hospice Wassenaar, dat naast Wassenaar en Noordelijke Den Haag ookVoorschoten als verzorgingsgebied heeft, ontving in 2016 in totaal 11 gasten uit Voorschoten op een totaal van 79 gasten.
 
Jaarcijfers afkomstig uit de zojuist gepubliceerde 27e Nieuwsbrief van het Hospice Wassenaar die in geprinte vorm in Wassenaar en Voorschoten wordt verspreid, maar ook is te downloaden via de site hospicewassenaar.nl. In 2015 werden er 75 gasten in het hospice opgenomen, waarvan 8 uit Voorschoten.
 
In 2015, het jaar waarin het Hospice Wassenaar het tienjarig bestaan vierde, ontstond het idee een kenniscentrum op te richten, met als doelstelling om de in al die jaren opgebouwde kennis en expertise op het gebied van de palliatieve zorg meer naar buiten uit te dragen. Het hospice werkt hierin samen met zorgorganisatie Florence. Dat resulteerde in 2016 in een viertal informatieve bijeenkomsten voor inwoners van Wassenaar en Voorschoten rondom het thema: ‘Ongeneeslijk ziek en dan…?’, die in een behoefte bleken te voldoen. Van bewoners maak ook van bijvoorbeeld mantelzorgers.
 
Die eerste vier bijeenkomsten vonden in Wassenaar plaats. Omdat Voorschoten nadrukkelijk ook tot het werkgebied van Hospice Wassenaar behoort en Florence ook in Voorschoten actief is, werd besloten de reeks informatiebijeenkomsten in 2017 voort te zetten, maar nu op een locatie in Voorschoten: de Tuinzaal van woonzorgcentrum Adegeest aan de Bachlaan 21. Inmiddels zijn er afgelopen januari en april twee bijeenkomsten in Voorschoten geweest waarvan in de juni-editie van de Nieuwsbrief ook een kort verslag is opgenomen. De reeks wordt op 14 september a.s. in Woonzorgcentrum Adegeest voortgezet en afgesloten met een bijeenkomst op 9 november a.s. Meer informatie www.hospicewassenaar.nl.
 
In de Nieuwsbrief is een zeer lezenswaardig stuk te lezen over het huishoudboekje van het Hospice Wassenaar dat permanent om zorg vraagt. De gemeente Wassenaar subsidieert het hospice al langer, maar in 2017 krijgt de instelling voor het eerst ook een subsidie van de gemeente Voorschoten.
 
Dat Voorschoten een bijzondere relatie met het hospice van haar ambtelijk partner heeft, bleek eigenlijk al een beetje uit het veelbesproken concept-herstelplan, waarin zo ongeveer alle subsidies één voor één aan de beurt kwamen.
 
In het concept-herstelplan stond vermeld dat het hospice niet alleen een bijdrage levert aan het sociale domein van Voorschoten, maar ook aan de goede sociale infrastructuur van Voorschoten. Die betekenis werd zelfs zodanig hoog ingeschat dat de subsidie aan het hospice bij de bezuinigingen buiten schot zou moeten blijven. Het concept-herstelplan werd uiteindelijk niet naar de provincie doorgezonden, maar het hospice had in elk geval al wel een punt gemaakt.
 
Tekst: Jos Knijnenburg