Enige hulp van boven voor Voorschoten en Wassenaar
Voorschoten / Wassenaar – Nu er zowel in Voorschoten als in Wassenaar druk wordt nagedacht en gediscussieerd over de eigen bestuurlijke toekomst, blijkt de kerkelijke infrastructuur in beide dorpen goed van pas te komen. De gemeente Voorschoten maakte voor de bijeenkomst van 14 februari jl. over de financiële situatie van Voorschoten en het Dorpsgesprek van eind juni waarin naast de financiën ook de bestuurlijke toekomst nadrukkelijk aan de orde kwam, dankbaar gebruik van het feitelijk gloednieuwe Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk.
 
Tussentijds bleek de Dorpskerk medio maart een welkome entourage toen enkele honderden betrokken Voorschotenaren kwamen luisteren en meepraten over het concept-herstelplan dat op dat moment nog zonder postzegel op tafel lag ter verzending aan de provincie. Wie nog eens terug wil luisteren hoe een dorp vol onrust in een kerk klinkt, kan dat doen via kerkomroep.nl, waarbij het fragment simpel is te vinden via het platform voorschoten.nl/opwegnaarherstel.
 
Het Bondsgebouw maakte het vorig jaar niet alleen logistiek mogelijk de Moeder Godskerk in Boschgeest definitief aan de eredienst te onttrekken, in deze voor Voorschoten zo moeilijke tijden blijkt het multifunctionele gebouw opeens een zegen. Hoe multi-functioneel komt uitstekend naar voren in het zeer uitgebreide verslag van het Dorpsgesprek dat op 3 juli jl. op genoemd platform werd gepubliceerd. 
 
In Wassenaar gaat “het ophalen van input van de eigen inwoners” over de bestuurlijke toekomst van het dorp officieel pas in het najaar van start. Een kleine twee weken geleden vond echter al een eerste confrontatie plaats tussen burgemeester Charlie Aptroot en zo’n honderd belangstellenden. In een letterlijk veel te kleine zaal met het nodige rumoer en ruis tot gevolg.
 
Plaats van handeling, het plaatselijke Patronaatsgebouw. Voorheen het Jeroenhuis dat in 1907 op de plek van een noodkerkje werd gebouwd en nu als Theatercentrum Warenar letterlijk in de schaduw van de Willibrorduskerk ligt.
In Voorschoten en Wassenaar blijken “kerk en staat” meer raakpunten te hebben.
 
Katholiek Voorschoten heeft het fusieproces tussen de parochiekernen Laurentius en Moeder Gods van de H. Augustinusparochie inmiddels afgerond. In diezelfde parochie is men momenteel in Wassenaar bezig met de vraag welke van de drie daar nog functionerende kerkgebouwen op termijn de centrale kerk van het dorp zal mogen noemen. Net als in Voorschoten een zeer delicaat vraagstuk. Maar net even anders dan in het Vlietdorp, bewandelt men in Wassenaar momenteel een traject dat opmerkelijke overeenkomsten vertoont met het vraagstuk over de bestuurlijke toekomst van dat dorp.
 
Men heeft een matrix ontwikkeld met een sterkte-analyse van de drie bestaande parochiekernen en hun kerken. Alle drie de kerken kunnen daarin punten scoren op tal van criteria. Is er een kerkhof? De uitstraling, bereikbaarheid, de beschikbare faciliteiten etc. etc. etc. Zo hoopt men tot de keuze van een centrale kerk te komen die de drager moet worden van een lokale, vitale kerk
 
Laat dat nu in technische zin opmerkelijke overeenkomsten vertonen met het traject dat B en W willen bewandelen om in samenspraak met alle Wassenaarders, te komen tot een gedragen advies over de bestuurlijke toekomsten. Met of zonder Voorschoten of een andere buur of met meerdere  buren. Een advies waarin ook alle voor en tegens van bestuurlijke autonomie of juist samenwerking een bijdrage zullen gaan leveren.
De procesbegeleider die hierover de supervisie krijgt en de pastoor van de Augustinusparochie, ze zouden elkaar zomaar eens kunnen inspireren. 
 
Tekst: Jos Knijnenburg