De maat is vol voor bewoners Frisolaan

Voorschoten – Afgereden autospiegels, krassen op de deuren, voorbij razende auto’s, ze zijn wel wat gewend aan de Frisolaan  in de Nassauwijk. Maar toen onlangs het poppetje dat automobilisten wijst op de aanwezigheid van kinderen, werd vernield en de vlag gejat, was dat de druppel die de emmer doet overlopen. Ze zijn woest.

‘Jarenlang al strijden we voor verkeersbeperkende maatregelen’, zegt Robert Viertelhauzen. ‘In 2016 werd het ons toegezegd maar tot op heden is er nog niets gebeurd. Denk je dat ik mijn kinderen hier buiten laat spelen? Nee, dat mogen ze niet, laat staan oversteken naar het veldje om daar te spelen. Dat is toch te gek.’

Eenrichtingsverkeer
Robert bepleit nogmaals om de Frisolaan eenrichtingsverkeer te maken. ‘Het is hier gewoon te smal voor twee auto’s om elkaar te passeren. De een wil niet langzamer rijden of uitwijken en de ander ook niet. Dagelijks ondervinden wij hiervan de gevolgen want onze auto’s worden daarbij regelmatig beschadigd. We hebben voor eigen rekening al stickers laten maken met daarop 30 km/uur. Maar het helpt gewoon niet. Zeker in de spits is het dramatisch!’

Sluipverkeer
In de afgelopen raadsvergadering is toegezegd dat de aangekondigde verkeersmaatregelen voor 1 juli van dit jaar uitgevoerd worden. ‘Ik hoop het maar betwijfel het want er zijn al eerder toezeggingen gedaan en tot op heden is er niets gebeurd', zegt Robert.