Werk Wijngaardenlaan tot kruispunt Dobbewijk afgerond
Voorschoten - (Ingezonden persbericht) In de afgelopen twee weken is het asfalt vanaf de rotonde Wijngaardenlaan tot aan het kruispunt van de Dobbewijk geheel vervangen. Ook is de verouderde verkeersinstallatie in zijn geheel gemoderniseerd. De westelijke toegang van het dorp is dan ook vanaf vrijdag 12 mei weer goed bereikbaar.
 
Werkzaamheden Kruising Trompweg vanaf maandag 15 mei a.s.
Van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei a.s. zijn er werkzaamheden aan de verkeersinstallatie aan de kruising Trompweg – Leidseweg. Het verkeer zal enige hinder ervaren omdat de verkeerslichten uit staan.
 
Plaatsing pollars Schoolstraat centrum van 17 mei t/m 31 mei a.s.
In verband met het plaatsen van nieuwe pollars zullen de verschillende verkeerstoegangen naar de Schoolstraat om de beurt en voor een korte periode volledig afgesloten worden van 07.00 uur ’s ochtends tot en met 16.00 uur ’s middags. Vanaf woensdag 17 mei t/m vrijdag 19 mei wordt een pollar geplaatst bij de AH (rotonde Raadhuislaan). Het Treubplein kan als toegang tot de Schoolstraat worden gebruikt.
 
Vanaf maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei wordt een pollar geplaatst op het Treubplein. De rotonde Raadhuislaan kan als toegang tot de Schoolstraat worden gebruikt.
 
Vanaf maandag 29 mei t/m woensdag 31 mei wordt een pollar geplaatst aan het Deltaplein. Het Treubplein en de rotonde Raadhuislaan kunnen als toegang tot de Schoolstraat worden gebruikt.
 
Waarom toch al die verkeersomleidingen in het dorp?
De gemeente Voorschoten werkt hard aan het onderhoud van haar wegen en openbare ruimte. Van veel projecten is het bekend dat deze gepaard gaan met de nodige verkeersaanpassingen. Denk aan langdurige projecten zoals de renovatie van de riolering in de Vlietwijk waarbij complete buurten en straten op de schop gaan. Of de werkzaamheden aan het Deltaplein en het verkeersknooppunt. Projecten met de nodige verkeersconsequenties voor bewoners, bezoekers en gebruikers van onze gemeente. Gewerkt wordt om deze projecten zoveel mogelijk in samenhang met elkaar af te stemmen tussen gemeente en bijvoorbeeld betrokken stakeholders. Helaas heeft de gemeente ook te maken met onverwachte situaties die op korte termijn een grote impact hebben op de verkeerssituatie. Bijvoorbeeld vervanging van de verkeersregelinstallaties op diverse plaatsen in het dorp. Deze zijn niet voorzien in de planning maar moeten wettelijk wel snel worden uitgevoerd. Met de nodige overlast helaas tot gevolg.

Videoreportages

Meer videos
Watch the video